נקודת מבט של חכמת הזמן

"כל אדם סבור שגבולות שדה הראיה שלו הם גבולות העולם"
                                                                                  ארתור שופנהאור