מנהיגות

להיות מנהיג – אין פירושו לשלוט בדומיננטיות על המצב. 
מנהיגות אמיתית – מתבטאת באפשרות לפעול מתוך חזון, לחולל השראה ולהניע בני אדם לעשות את מה שנראה להם כבלתי אפשרי.