נקודת מבט של אומץ ותעוזה

"ישנו פער בין מה שאפשרי לבין המציאות בפועל.
האם יש לך את האומץ והמחויבות לעשות את כל הדרך?",  סאדג'גורו